Vi er i Eretsvika i Bjugnfjorden. Året er 1637. Denne lille havna, etter hvert kjent som Tinbua, syder av liv og virksomhet. Sildfiskere har i flere tiår strømmet til Bjugnen Sildefjord i tusentall, og handelsborgere, handverkere og lykkejegere har fulgt etter. Her er det penger å tjene! En dag legger et hollandsk skip til ved kaia for å losse salt, altervin og en mystisk trekasse. Om bord er Amund fra Torvika på Nordmøre. Når han møter Barbro, jenta i skjenkestua, bestemmer han seg for å mønstre av hollenderen. Men snart skal han også møte Ane, prestedatteren.

Ved Eretsvika har fiskerne nettopp reist ei kirke, Bjugnen Benådningskirke. Her holder den fanatiske kapellanen Isak til. Herr Isaks temperament bringer ham i konflikt med sorenskriveren Knut, og han ser det som sin store oppgave å ta knekken på ”trollkjerringene” som driver med ukristelig svartekunst og ganning. Her får han hjelp av selveste sognepresten, Herr Anders. Falske anklager gjør at Barbro blir anholdt, og dermed blir også Amund dratt inn i det.

Mange av figurene i musikalen er historiske personer som virkelig har levd i Bjugn, og har etterlatt seg kildemateriell som handlingen bygger på. Herr Anders bor riktignok på Viklem på Ørlandet, men har eget notbruk i sildfjorden. Han føler et spesielt ansvar for Benådningskirken, for det var han som søkte Kongen om å få bygge den. Men han bærer også på en hemmelighet fra sin ungdom – i Torvika. Mer skal vi ikke røpe av innholdet i musikalen. Velkommen til en forestilling om våre forfedres slit, bekymringer og gleder!